Vi konstruerer verden, som vi vil den. Mening, holdninger og værdi skabes og VI kan gå ud og gøre en forskel. Sådan er konstruktivismen!

Men dette verdenssyn er desværre et isoleret fænomen i designbranchen i dag. Specielt når designindustrien forventer, at de nye designeres opgave primært er at gå ud og tilfredsstille den mindste fællesnævner i markedet.

Manglen på en holdningsstyret designbranche skal dog ikke afholde os fra at vælge denne vej. Tvært imod. Konstruktivismen rummer netop et væld af muligheder for at skabe produkter med unikke samfundsrelevante betydninger.

Konstruktivismen er således omdrejningspunktet i det moderne frie demokratiske samfund.  Også kendt som det pluralistiske samfund.

Når vi alle kan skabe os selv og verden omkring os, er vi alle forskellige. Og således står Designer´s Cut naturligvis vagt om multikulturalisme, individualitet, fri sexualitet, åbne grænser, et frit internet og meget andet. Ikke mindst friheden til at tro på, hvad man vil. Om det så er ateismen eller gud. 

Vi opfordre derfor vore medlemmer til, at have deres egen holdning. En holdning, vi vil viderebringe. Men også en holdning vi vil debattere og diskutere.

Relevansen af samfundsnytte er således mindst lige så vigtig for designerne, som den kreative formgivning. I alt for mange år, er designerne dog blevet spændt på vognen af et samlebånd. Og dem, der ikke kunne indordne sig dette blev arbejdsløse.

Designerne ønsker at arbejde i og for en verden af meningsfuld materialisme.

Et samfundsrelevant designmagasin vil fuldende designernes idé om design. Og et samfundsrelevant designmagasin vil inspirere designerne i deres formgivning. Vil virke som inspirator og sende dem i nye retninger.
Omvendt vil et samfundsrelevant designmagasin også give forbrugeren retning i valg af produkter, og i en verden af more is just more, vil det samfundsrelevante designmagasin skabe - den meningsfulde materialisme.

Den uafhængige rapporterende journalist er længe blevet miskrediteret for netop ikke at være uafhængig. Hos Designer´s Cut mener vi, at uafhængig rapporterende journalistik er et ideal, men at vi alle i bund og grund er værdi- og holdningsbærende. Derfor vender Designer´s Cut idealet på hovedet og erklærer, hvor vi står, for der efter, at lade vores skribenter skrive frie uafhængige rapporterende artikler. Med eller uden vores standpunkt. Med dette approach, opnår vi én meget vigtig ting. At Designer´s Cut løbende udvikler sig i takt med de forskellige journalister, som skriver for os. 

Hvis du mener at du har noget på hjertet er du velkommen som journalist og skribent hos Designer's Cut.

Inde for de kreative fagområder blev konstruktivisme ironisk nok oprindelig anvendt af russiske kunstnere. Kunst er som bekendt beslægtet med design, og de selv samme kunstnere førte da også senere deres tanker videre i grafisk- og industrielt design. Nedenstående uddyber deres tankegang

Constructivist art often aimed to demonstrate how materials behaved - to ask, for instance, what different properties had materials such as wood, glass, and metal. The form an artwork would take would be dictated by its materials (not the other way around, as is the case in traditional art forms, in which the artist 'transforms' base materials into something very different and beautiful). For some, these inquiries were a means to an end, the goal being the translation of ideas and designs into mass production; for others it was an end in itself, a new and archetypal modern style expressing the dynamism of modern life. (http://www.theartstory.org/movement-constructivism.htm)

De russiske kunstnere bliver således hængende i opfattelsen af materialets naturtilstand som forståelsesramme for det iagttageren beskuer. Og derfor, er det ikke overraskende, at de selv samme kunstnere senere kommer til at undervise på Bauhausskolen i Tyskland. Bauhaus er så at sige det næste skridt eller niveau i udviklingen af moderne design og arkitektur. Nu var det ikke længere materialerne, der skulle bestemte forståelsen af produktet, men i stedet produktets funktion, som kommunikerede idéen og ikke mindst var det æstetiske udgangspunkt.

Hele den moderne funktionalistiske designtradition, der her beskrives, er overordnet set en reaktion på den formgivning, der fandt sted før det tyvende århundrede. Funktionalisterne protesterede mod en fuldstændig mangel på sammenhæng mellem materialer, funktion og formgivning. Hvad er meningen med at formgive en stol med løvefødder? Det var en ofte udpenslene, svulstig og vulgær formgivning, som ikke lod noget efter til tilfældigheder og til beskuerens egen forestillingsevne. Meningen med formgivningen var at demonstrere den overflod, velstand og magt ejeren af produktet besad. Og lad det bare være sagt – den vulgære designtradition har ikke levet forgæves. I USA, Mellemøsten og ikke mindst Rusland lever den i bedste velgående.

HVAD SÅ I DAG?
Problemet med Bauhausfunktionalisterne er primært, at det er en reduktionistisk skole. Less is more – hvilket er fint, men problemet er bare, at de mente, at idealet for æstetikken var de geometriske figurer i deres rene form. Hvilket resulterede i, at stort set alle produkter endte med at ligne hinanden.

I undertegnedes øjne har de sidste 50 år været domineret af en trend man kan kalde kommercielt design. Produktets formgivning er udelukkende et resultat af, at kunne virke i en markedssituation i konkurrence med andre produkter. Hvilket, hverken involverede designerens evner og ønsker eller for den sags skyld kundens ønsker og smag. Produkter lanceres efter trends i markedet og målet er, at produktet ikke skiller sig for meget ud i sammenligning med andre produkter. Formgivningen har i den forbindelse været under væsentlig indflydelse af de barrierer, som salgs- og distributionskanalerne skaber. For at der er økonomi i produktet, når det skal igennem lange fordyrende og ikke mindst monopollignende salgskanaler er formgivningen tvunget til at underkaste sig den mindste fællesnævner. Herved mister produktet dog hele sin karakter og ikke mindst sin unikke fortælling.

MODERNE KONSTRUKTIVISME
Som moderne konstruktivist, arbejder man med, at formgivning og forståelse er to delvist adskilte størrelser. Moderne konstruktivisme – eller socialkonstruktivisme - er kommet ud af universiteterne via en lang række forskere. Tankegangen vender begrebet på hovedet, hvis man sammenligner med de tidlige russere. Hvor Russerne konstruerede kunst og senere produkter med udgangspunkt i materialets naturtilstand, så handler socialkonstruktivisme om at konstruerer mening eller forståelse i relation til et objekt eller produkt. Et væsentligt omdrejningspunkt er, at forståelse, opfattelse, fortolkning, perception - og mange andre - knyttes til det man iagttager. De ord man beskriver et objekt med, er helt afhængig af den sammenhæng man iagttager objektet i. Hvorfor netop at iskold funktionalisme fra 50´erne i dag kan opfattes som, varm, hyggelig og nostalgisk.

Dette fører til, at den historie, vi fortæller om produktet, er mindst lige så vigtig, som produktet selv. Eller sagt på en anden og mere sofistikeret måde. En dygtig konstruktivistisk designer formår med formgivningen, at sætte gang i selvstændige tanker og fortolkninger hos beskueren. Den konstruktivistiske designer aktiverer iagttagere, som et selvstændigt tænkende individ.

Bemærk, at dette er skarp kontrast den designforbruger, som køber et møbel, og uden anden omtanke bruger produktet til, via de meget tydelige signaler produktet signalerer, at udtrykke status, magt og rigdom, som beskrevet tidligere.

DESIGNER´S CUT OG KONSTRUKTIVISME
Det er de færreste designere, som bevæger sig i yderpunkterne mellem det helt underspillede abstrakte og det udpenslede let fortolkelige. For de fleste designere handler det om at udforske en idé. Og de ender med at skabe et produkt, som lander midt imellem de to yderpunkter. Nogle designere frygter det helt abstrakte, da de ender med ikke selv at kunne sætte ord på deres værk. De er kommet tæt på kunst og er selv i tvivl, om de har lavet noget mangelfuldt eller noget genialt. Specielt fordi, de efterfølgende skal ud og sælge idéen til en designvirksomhed. Hvilket er svært, hvis man ikke selv kan sætter ord på værket.

En væsentlig opgave for Designer´s Cut er at fungerer som medfortolker af  disse produkter for designerne.